Agenda

Sreda, 18. jun 2014

 
 

09:30 – 09:35

Pozdravna reč
prof. dr Dragan Domazet,  Rektor, Univerzitet Metropolitan Beograd

09:35 – 09:40

Otvaranje Konferencije
Visoki predstavnik Vlade Republike Srbije

Prezentacije po pozivu
09:40 – 10:10 Flying with Digital and Safe Landing
Branislav Vujović, founder and president of New Frontier Group
10:10 – 10:40

Check Point Security report 2014
Daniel Safar, Czech Republic Country Manager, Check Point Software Technologies

10:40 – 11:10

Atribute Based Identity Infrastructure and new EU regulation regarding Privacy Protection
dr Avram Adižes,  Predsednik i CEO, A+Crowd Inc.

11:10 – 11:20 Kafe pauza
PANEL KONFERENCIJE: REVIZIJA KAO ALAT BORBE PROTIV ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA IS
11:20 – 11:35

Revizija/audit – razlike između biznis i IT potreba
Vladimir Petrović, Saga, Director, Department of  Security Solutions

11:35 – 11:50

Primjena sigurnih i pravovremenih informacija i informacijskih
tehnologija u otkrivanju prijevara u osiguranju
Novica Mihajlović, supervizor u Kompaniji Dunav osiguranje

11:50 – 12:05

IT kontrole i revizija informacionih sistema
Stana Jovanović, KPMG, Director, Financial services, Beograd

12:05 – 12:20

Prevare i nezakonite radnje u finansijskom sektoru
prof. dr Gordana Vukelić, Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

12:20 -13:10

PANEL DISKUSIJA

PREZENTACIJE SPONZORA

13:10 – 13:25 Check Point – Coming, Aleksandar Pavlović, business development manager
13:25 – 13:35 Saga, Viktor Varga, sistem inženjer
13:35 – 14:15 Buffet-ručak

PREZENTACIJE RADOVA I

14:15 – 14:30

Pranje novca: Plastični I virtuelni novac
dr Dragan Đurđević, profesor, Akademija za nacionalnu bezbednost, BIA, Republika Srbija

14:30 – 14:45

Socijalni inženjering modus operandi
Saša Živanović, Glavni policijski savetnik, Načelnik Odelenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, MUP  RS

14:45 – 15:00

Model bezbednog e-learning okruženja baziranog na klaud tehnologiji
Feđa Lekić, prof. dr  Nedžad Mehić, Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan Beograd

15:00 – 15:15

Prevare i foreznika
prof. dr Gordana Vukelić, Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finanasije, Beograd

15:15 – 15:20 Kafe pauza

PREZENTACIJE RADOVA II

15:20 – 15:35

Kompjuterski timovi za brzo reagovanje u zemljama bivše Jugoslavije
dr Dejan Vuletić, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

15:35 – 15:50

Praktični aspekti primjene obvezne instrukcije MUP o postupanju s digitalnim dokazima
doc. dr Zvonimir Ivanović, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

15:50 – 16:05

Korišćenje freeipa softvera na Centos Linux serveru za menadžment identiteta u mrežnom okruženju
Andrija Karadžić, Ognjen Letić,Dušan Perišić, doc. dr Ivan Tot, Vojna akademija, Beograd

16:05 – 16:20

Bezbednost mobilnih platformi,pametnih uređaja i komunikacija
Nebojša P. Terzić, inženjer, Telekom Srbija a.d., Beograd

16:20 -16:25 Kafe pauza

PREZENTACIJE RADOVA III

 16:25 – 16:40

Uloga interne revizije u pružanju usluga uveravanja bezbednosti podataka i zaštite privatnosti u korporativnom sektoru Srbije
prof. dr Branko Ž. Ljutić, FIMEK,  Dragan Soleša, FIMEK i  Zoran Đorđević, Ministarstvo  odbrane

16:40 – 16:55

Klaud računarstvo i zaštita podataka
Merima Urošević, Vojna akademija, potpukovnik Milorad Markagić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija

16:55 – 17:10

Pregled tehnika multimedijalne pasivne forenzike za detekciju krivotvorenja slika
prof. dr Andreja Samčović, Saobraćajni fakultet, Beograd

17:10 – 17:25

Autorizacija pristupa pojedinačnim podacima u bazi podataka – definicije i rešenja
Mladen Vidić, Saobraćajni fakultet, Doboj

17:25 – 17:30 ZAVRŠNA REČ I ZATVARANJE KONFERENCIJE