Konferencija BISEC 2015

Agenda

Sreda, 17. jun 2015

 

9:00- 9:30 Registracija
9:30 – 9:35 POZDRAVNA REČ
prof. dr Dragan Domazet,  Rektor, Metropolitan  univerzitet  u Beogradu
9:35 – 9:40 OTVARANJE KONFERENCIJE
Sava Savić,  pomoćnik Ministra u Sektoru za telekomunikacije, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Vlada Republike Srbije

 

PREZENTACIJE PO POZIVU

9:40 – 10:10 Koncept dualnog obrazovanja na Univerzitetu Metropolitan
prof. dr Dragan Domazet,  Rektor,  Metropolitan  univerzitet  u Beogradu
10:10 – 10:40 Digitalna ekonomija – šansa za rast
Branislav Vujović, osnivač i predsednik New Frontier Group (NFG), Beč
10:40 – 11:10  Securing the future
mr Daniel Safar, Country manager, Check Point Software Technologies, USA
Dodela zahvalnica za doprinos dosadašnjem uspešnom radu Konferencije BISEC 2015
11:10 – 11:20 Kafe pauza

 

PANEL KONFERENCIJE: BEZBEDNOST DRUŠTVENIH MREŽA

11:20 – 11:35 Uvod u problematiku društvenih mreža
MSc Ivana Radojević, Metropolitan univerzitet u Beogradu
11:35 – 11:50 Društvene mreže: dobitak i rizici
dr Dragan Đurđević, profesor, Akademija za nacionalnu bezbednost, Republika Srbija
11:50 – 12:05 Društvene mreže i reputacioni rizik
dr Marko Stijaković, ROHDE & SCHWARZ, Secure Communication & Monitoring Division, Beč
12:05 – 12:20 Društvene mreže i uticaj na psihologiju ličnosti
dr med. Zoran Milivojević, psihoterapeut
 12:20 – 13:10 PANEL DISKUSIJA

 

PREZENTACIJE SPONZORA

13:10 – 13:25 1. Saga, Viktor Varga, Business Development Manager
13:25 – 13:35 2. ENELPS, Miodrag Šepa, Head of Technical Solutions
13:35 – 13:45 3. Pearson, Marina Mudrenović, ELT Representative
13:45 – 14:15 Buffet-ručak

 

PREZENTACIJE RADOVA I

14:15-14:30 Izazovi međunarodnog finansijskog sistema za nacionalnu bezbednost
mr Miroslav D. Stevanović, BIA i dr Dragan Đurđević, Akademija za nacionalnu bezbednost, Republika Srbija
14:30-14:45 Model bezbednog heterogenog OS okruženja baziranog na klaud tehnologiji
prof. dr  Nedžad Mehić, mr Miljan Marković i Feđa Lekić, Fakultet informacionih tehnologija,  Metropolitan  univerzitet  u Beogradu
14:45-15:00 CRIS – Informacioni sistem
Bojan Kostić, pomoćnik direktora za IT, CROS
15:00-15:15 Digitalna bezbednost – žaba u toploj vodi
Viktor Varga, Business Development Manager, SAGA
15:15 – 15:30 Kafe pauza

 

PREZENTACIJE RADOVA II

15:30 – 15:45 DARKNET – tamna strana Interneta
dr Marko Stijaković, ROHDE & SCHWARZ, Secure Communication & Monitoring Division, Beč
15:45 – 16:00 Forenzička istraga mobilnih i računarskih uređaja složenog slučaja iz prakse
prof. dr Ljubomir Lazić, Fakultet informacionih tehnologija, Metropolitan univerzitet, Beograd
16:00 – 16:15 Implementacija NFC tehnologije u sistemima sa kontrolom pristupa
Ljubomir Reljin,  Boban Mihailov, Jovana Đurović,  doc. dr Ivan Tot Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
16:15 – 16:30 Mere blokiranja internet sadržaja
doc. dr Zvonimir Ivanović, prof. dr Aleksandar Čudan Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
16:30 – 16:45 Kafe pauza

 

PREZENTACIJE RADOVA III

16:45 – 17:00 Prevare – motivi, vrste i počinioci
prof. dr Gordana Vukelić, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finanasije, Beogradska bankarska akademija, Beograd
17:00 – 17:15 Biometrija i forenzika u digitalnom dobu
prof. dr Andreja Samčović, Saobraćajni fakultet, Beograd
17:15 – 17:30 Adaptivni pristup informacijama u velikim poslovnim sistemima
dr Dragan Đokić, JP Pošta Srbije, prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, Društvo za informatiku Srbije
17:30 – 17:45 Ranjivosti i mogućnosti zaštite Android mobilne platforme
Jovana Đurović, Boban Mihailov, Ljubomir Reljin, doc. dr Ivan Tot Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
17:45 – 18:00 Međunarodni aspekti informacione bezbednosti u uslovima globalizacije
Konstantin Sinkovski,  Fakultet za kompjuterske nauke, Stevan Sinkovski,  Vladan Milovanović, Galeb Group, Šabac
18:00 – 18:15 Generisanje ključeva za DES i AES simetrične šifarske sisteme
Iskra Peneva,  Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Milorad Markagić, Vojska Srbije
18:15 – 18:25 ZAVRŠNA REČ I ZATVARANJE KONFERENCIJE